Київ, Є.Коновальця 36

Кафедра міжнародних відносин

Кафедра міжнародних відносин

291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ,
суспільні комунікації та регіональні студії

Наукова діяльність

Тематичні напрями наукової діяльності кафедри


МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

·      Історія та теорія міжнародних відносин;

·      Актуальні питання міжнародних відносин і сучасність;

·      Зовнішня політика і дипломатія;

·      Культурна дипломатія та міжнародне співробітництво в сфері збереження культурної спадщини.

 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

·       Історико–теоретичні аспекти міжнародних економічних відносин;

·       Міжнародна торгівля і міжнародних рух капіталів

·       Міжнародна кооперація та науково–технічне співробітництво;

·       Міжнародні валютні відносини;

·       Міжнародна міграція робочої сили.

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

·           Актуальні питання історії, теорії і практики міжнародного права;

·           Міжнародно–правовий захист прав людини;

·           Право міжнародної відповідальності і міжнародного правосуддя;

·           Право Європейського Союзу;

·           Проблеми міжнародного приватного права.

 

РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

·       Регіоналістика;

·       Політичне моделювання та прогнозування;

·       Соціологія міжнародних відносин;

·       Соціологічні дослідження в глобалізованому світі.

 

СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

·           Суспільні комунікації;

·           Лінгвістичне забезпечення міжнародної діяльності;

·           Інформаційне забезпечення міжнародної діяльності;

·           Міжнародні медіа–комунікації;

·           Міжнародні комунікативні технології.

 

Наукова діяльність науково-педагогічних працівників

Проведення наукових досліджень є одним з пріоритетних напрямків діяльності кафедри міжнародних відносин. Цим передбачається отримання нових знань та сприяння всебічному розвитку України, реалізації зовнішньополітичних програм та проєктів держави.

Наукова діяльність здійснюється на основі Конституції України та законодавства, нормативно-правових документів КНУКіМ, відповідно до кодексу академічної доброчесності Київського національного університету культури і мистецтв, положення про запобігання академічного плагіату та принципів академічної доброчесності.

Планування наукової діяльності Кафедри спрямоване на розвиток пріоритетних тематичних напрямів науки КНУКіМ.

Previous slide
Next slide

Наукова діяльність Кафедри здійснюється шляхом:
− проведення фундаментальних досліджень з проблем дипломатії, геополітики та міжнародних зв’язків України;
− виконання прикладних досліджень посилення євроінтеграційних процесів;
− підготовки та видання монографій, підручників і навчальних посібників, збірників наукових праць, статей, тез доповідей тощо;
− організації та проведення наукових міжнародних та всеукраїнських конференцій;
− впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес;
− підвищення якісного рівня підготовки бакалаврів та магістрів;
− впровадження результатів наукової діяльності в практичну діяльність у сфері культурної дипломатії;
− підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників;
− розвитку зв’язків з іншими ВНЗ, установами НАН України, державними органами та відомствами, громадськими організаціями;
− здійснення співробітництва з навчальними закладами країн ЄС та міжнародними організаціями.

Від 2018 року постійно видається Збірник наукових праць «Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти».

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 30.11.2021 року № 1290 за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Академічна мобільність науково-педагогічних працівників

Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин»

Від 2017 року Кафедра організовує і проводить щорічну конференцію, в якій беруть участь науковці з усіх регіонів України та країн Європи (Польща, Угорщина, Чехія, Великобританія та ін.).

Програми міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин»

науково-методичні здобутки кафедри

Студентська наука

У рамках залучення студентів до наукової діяльності є одним із пріоритетних напрямів роботи Кафедри. Відповідна робота зі студентами проводиться вже з 1 курсу навчання, але при підготовці бакалаврських та дипломних робіт вона вже є обов’язковою. Основними формами наукової діяльності студентів є участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, підготовка наукових публікацій та випускних робіт. Цей процес здійснюється під керівництвом та за участі всього науково-викладацького складу кафедру. При цьому обов’язковим є дотримання принципів академічної доброчесності  відповідно до законодавства України та нормативних документів КНУКіМ.

В рамках щорічної Міжнародної науково-практичної  конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин» організовується робота студентської наукової секції «Молодий науковець». Окрім здобувачів освіти нашої кафедри до участі залучаються  і представники інших ЗВО. Студенти Кафедри також беруть участь і в наукових заходах інших навчальних закладів та установ України і ЄС.

Молодий науковець

Наукові здобутки здобувачів освіти за межами кафедри

Читати далі
Д. Я. Пономаренко, студ., КНУКіМ, Київ
АНТРОПОГЕННІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ
Читати далі
Д. М. Гогія, студ., КНУКіМ, Київ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЄС
Читати далі
К. Плохій
Підбір персоналу для роботодавця та для працівника. Як відбирає співробітників Ден Кеннеді - Press Association
Читати далі
К. Плохій
Що таке маржа у бізнес-процесах
Читати далі
Л. Пашиста
Тенденції розвитку нової регіональної політики ЄС
Читати далі
Ю. Кіх, студ., кнукім, київ
«Важливість посади та роль новопризначеного посла США в Україні в період російсько-української війни»
Читати далі
Ю. Кіх, студ., КНУКІМ, Київ
«Діяльність дипломатичної місії України у Швейцарії після повномасштабного вторгнення рф в Україну»
Попередній
Далі

Академічна мобільність здобувачів освіти

Студентам