Кафедра міжнародних відносин

291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ,
суспільні комунікації та регіональні студії

Наукова діяльність

Напрями досліджень

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

               Історія та теорія міжнародних відносин;

               Актуальні питання міжнародних відносин і сучасність;

               Зовнішня політика і дипломатія;

               Культурна дипломатія та міжнародне співробітництво в сфері збереження культурної спадщини.

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

               Історикотеоретичні аспекти міжнародних економічних відносин;

               Міжнародна торгівля і міжнародних рух капіталів

               Міжнародна кооперація та науковотехнічне співробітництво;

               Міжнародні валютні відносини;

               Міжнародна міграція робочої сили.

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

               Актуальні питання історії, теорії і практики міжнародного права;

               Міжнародноправовий захист прав людини;

               Право міжнародної відповідальності і міжнародного правосуддя;

               Право Європейського Союзу;

               Проблеми міжнародного приватного права.

 РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

               Регіоналістика;

               Політичне моделювання та прогнозування;

               Соціологія міжнародних відносин;

               Соціологічні дослідження в глобалізованому світі.

СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

               Суспільні комунікації;

               Лінгвістичне забезпечення міжнародної діяльності;

               Інформаційне забезпечення міжнародної діяльності;

               Міжнародні медіакомунікації;

               Міжнародні комунікативні технології.

Наукова діяльність Викладачів

Проведення наукових досліджень є одним з пріоритетних напрямків діяльності кафедри міжнародних відносин. Цим передбачається отримання нових знань та сприяння всебічному розвитку України, реалізації зовнішньополітичних програм та проєктів держави.

Наукова діяльність здійснюється на основі Конституції України та законодавства, нормативно-правових документів КНУКіМ, відповідно до кодексу академічної доброчесності Київського національного університету культури і мистецтв, положення про запобігання академічного плагіату та принципів академічної доброчесності.

Планування наукової діяльності Кафедри спрямоване на розвиток пріоритетних тематичних напрямів науки КНУКі

Наукова діяльність Кафедри здійснюється шляхом:
− проведення фундаментальних досліджень з проблем дипломатії, геополітики та міжнародних зв’язків України;
− виконання прикладних досліджень посилення євроінтеграційних процесів;
− підготовки та видання монографій, підручників і навчальних посібників, збірників наукових праць, статей, тез доповідей тощо;
− організації та проведення наукових міжнародних та всеукраїнських конференцій;
− впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес;
− підвищення якісного рівня підготовки бакалаврів та магістрів;
− впровадження результатів наукової діяльності в практичну діяльність у сфері культурної дипломатії;
− підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників;
− розвитку зв’язків з іншими ВНЗ, установами НАН України, державними органами та відомствами, громадськими організаціями;
− здійснення співробітництва з навчальними закладами країн ЄС та міжнародними організаціями.

Від 2018 року постійно видається Збірник наукових праць «Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти»

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 30.11.2021 року № 1290 за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Міжнародна конференція «Україна і світ»

Від 2017 року Кафедра організовує і проводить щорічну конференцію, в якій беруть участь науковці з усіх регіонів України та країн Європи (Польща, Угорщина, Чехія, Великобританія та ін.).

Програми та МАтеріали конференції “Україна і світ”

Read More
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 19–20 КВІТНЯ 2017 р..
Read More
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 19–20 КВІТНЯ 2017 р.
Read More
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 18–19 КВІТНЯ 2018 р.
Read More
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 10–11 КВІТНЯ 2019 р
Read More
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 8–9 КВІТНЯ 2020 р.
Read More
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 21–22 квітня 2021 р.
Read More
Україна і світ програма конференції 2017
Read More
Україна і світ програма конференції 2018
Read More
Україна і світ програма конференції 2019
Read More
Україна і світ програма конференції 2020
Read More
Україна і світ програма конференції 2021
Previous
Next

науково-методичні здобутки кафедри

Студентська наука

Україна і світ “Молодий науковець”

Залучення студентів до наукової діяльності є одним із пріоритетних напрямів роботи Кафедри. Відповідна робота зі студентами проводиться вже з 1 курсу навчання, але при підготовці бакалаврських та дипломних робіт вона вже є обов’язковою. Основними формами наукової діяльності студентів є участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, підготовка наукових публікацій та випускних робіт. Цей процес здійснюється під керівництвом та за участі всього науково-викладацького складу кафедру. При цьому обов’язковим є дотримання принципів академічної доброчинності відповідно до законодавства України та нормативних документів КНУКіМ.

З метою підготовки фахівців для студентів спеціально проводиться щорічна міжнародна конференція «Україна і світ», за результатами роботи якої видається науковий студентський збірник «Молодий науковець». Окрім наших студентів у роботі конференції беруть участь і студенти інших ВНЗ.
Студенти Кафедри також беруть участь і в наукових заходах інших навчальних закладів та установ України і ЄС

матеріали конференції Україна і світ “Молодий науковець”

Read More
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 19–20 КВІТНЯ 2017 Р.
Read More
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 19–20 КВІТНЯ 2017 р.
Read More
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 18–19 КВІТНЯ 2018 р.
Read More
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 10–11 КВІТНЯ 2019 р
Read More
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 8–9 КВІТНЯ 2020 р.
Read More
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 21–22 квітня 2021 р.
Read More
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 19–20 КВІТНЯ 2017 р..
Read More
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 18–19 КВІТНЯ 2018 р..
Read More
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 10–11 КВІТНЯ 2019 р.
Read More
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 8–9 КВІТНЯ 2020 р.
Read More
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 8–9 КВІТНЯ 2020 р.
Read More
"ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 21–22 КВІТНЯ 2021 р.
Previous
Next

Наукові здобутки

Read More
Д. Я. Пономаренко, студ., КНУКіМ, Київ
АНТРОПОГЕННІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ
Read More
Д. М. Гогія, студ., КНУКіМ, Київ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЄС
Read More
К. Плохій
Підбір персоналу для роботодавця та для працівника. Як відбирає співробітників Ден Кеннеді - Press Association
Read More
К. Плохій
Що таке маржа у бізнес-процесах
Read More
Л. Пашиста
Тенденції розвитку нової регіональної політики ЄС
Previous
Next

Академічна мобільність