Київ, Є.Коновальця 36

Кафедра міжнародних відносин

Кафедра міжнародних відносин

291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ,
суспільні комунікації та регіональні студії

Організація Освітньої діяльності

Освітній процес

розклад занять

Розклад заліків

Розклад іспитів

Практика

З урахуванням специфіки підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня практика студентів спеціальності  291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»  здійснюється в підрозділах державних установ та організацій, причетних до планування та реалізації зовнішньої політики держави та різноманітних міжнародних відносин (політичних, соціальних, економічних, культурних, інформаційних тощо), а також аналітичних центрах державного та недержавного підпорядкування, покликаних забезпечувати зовнішню політику держави у різноманітних сферах міжнародних відносин. Практика також проходить на базі міжнародних служб та інших підрозділів міжнародного співробітництва вітчизняних недержавних комерційних та некомерційних установ, організацій, а ознайомча практика включатиме також іноземні культурно-представницькі та інформаційні центри й різноманітні фундації, представлені в Києві.

Бази практики

 • Верховна Рада України
 • Інститут законодавства Верховної Ради України
 • Кабінет Міністрів України
 • Міністерство закордонних справ України
 • Міністерство культури України
 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 • Міністерство інфраструктури України
 • Міністерство інформаційної політики України
 • Міністерство юстиції України
 • Торгово-промислова палата України
 • Антимонопольний комітет України
 • Посольство Естонії в Україні
 • Американський дім
 • Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні
 • Український інститут майбутнього
 • Київська міська державна адміністрація
 • Державна авіаційна служба України
 • Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Інститут стратегічних досліджень “Нова Україна”

ДИстанційне навчання

Факультет дистанційного навчання

Забезпечує розвиток інфраструктури освітнього інформаційного простору Університету шляхом застосування цифрових технологій для дистанційного, онлайн  та змішаного навчання.

Напрями роботи:
 • Цифрова трансформація діяльності Університету
 • Розвиток  цифрових компетентностей науково-викладацького складу, студентів та персоналу
 • Дистанційне та змішане навчання
 • Запровадження цифрових інновацій
 • Науково-дослідна діяльність
 • Організаційно-технічна діяльність

Академічна доброчесність

КНУКіМ з 2017 року займається перевірками академічних робіт на ознаки плагіату в системі Unicheck. І головне в процесі перевірок «синергія машини та людини», бо звіт про перевірку без аналізу оператором з перевірки в антиплагіатній системі втрачає свою цінність. Також були розкриті та схарактеризовані основні етапи перевірки в системі Unicheck.

Особливу увагу акцентували на темі модифікацій до яких вдаються недобросовісні дослідники, а також окремо було наголошено на важливості дотримання принципів академічної доброчесності, розвитку навичок написання власних текстів, та навчанню академічному письму.

Щороку для студентів проводяться інформаційні зустрічі у вигляді мінілекцій та презентації з “Академічної доброчесності”.

Презентація до теми “Академічна доброчесність”
Все що Ви хотіли знати про плагіат

Тиждень академічної доброчесності на факультеті PR, журналістики та кібербезпеки – 2023.

Якість освіти

Організація та порядок вибору навчальних дисциплін

Київський національний університет культури і мистецтв забезпечує реалізацію здобувачами вищої освіти права на вибір навчальних дисциплін (Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін студентами КНУКіМ та його відокремлених підрозділах). 

Вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі не менше 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС,  передбачених для освітньої програми відповідного рівня вищої освіти може:

поглиблювати професійні знання в межах обраної освітньої програми;

сприяти академічній мобільності здобувача вищої освіти;

 

ознайомлювати з сучасним рівнем наукових досліджень інших галузей.

Заходи з організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін здійснюються у навчальному році, що передує навчальному року, у якому заплановане вивчення цих дисциплін. Для здобувачів, які навчаються за освітніми програмами, де вільний вибір заплановано у першому навчальному році, вибір організовується впродовж двох тижнів навчання.

Вибіркові начальні дисципліни кафедри міжнародних відносин 2022-2023 н.р.:

1 курс

Лідерство та міжнародні комунікації
Краудсорсинг соціально-політичних студій

2 курс

Практикум дипломатичної та консульської служби
Іноземна мова друга (італійська)
Іноземна мова друга (іспанська)
Іноземна мова друга (французька)

3 курс

Практикум міжнародних організацій
Іноземна мова друга (італійська)
Іноземна мова друга (іспанська)
Іноземна мова друга (французька)

4 курс

Рада Європи: політико-правовий механізм співробітництва
Інформаційна безпека у МВ
Практикум міжнародних організацій
Конфліктологія та теорія переговорів
Іноземна мова друга (італійська)

Іноземна мова друга (іспанська)

Іноземна мова друга (французька)

Вибіркові освітні компоненти кафедри міжнародних відносин на 2023-2024 н.р.:

1 курс

Лідерство та міжнародні комунікації
Основи світової політики
Краудсорсинг соціально-політичних студій
Історія дипломатії

2 курс

Практикум консульської служби
Міжнародне дипломатичне та консульське право
Іноземна мова друга (італійська)
Іноземна мова друга (іспанська)
Іноземна мова друга (французька)

3 курс

Практикум міжнародних організацій
Політичні системи провідних країн Європи та Північної Америки
Іноземна мова друга (італійська)
Іноземна мова друга (іспанська)
Іноземна мова друга (французька)

4 курс

Рада Європи: політико-правовий механізм співробітництва
Інформаційна безпека у МВ
Конфліктологія та теорія переговорів
Недержавні актори та лобізм у міжнародних відносинах
Переговори у міждержавних відносинах
Іноземна мова друга (італійська)

Іноземна мова друга (іспанська)

Іноземна мова друга (французька)

Студентам