fbpx

Кафедра міжнародних відносин

Силабуси ОК ОПП

Силабуси ОК ОПП «Міжнародні відносини» 2021-2022 н.р.

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

1. Цикл загальної підготовки

Історія культури

Етнографія

Філософія

Психологія

Охорона праці та екологічна безпека

Основи трудового права і підприємницької діяльності

2. Цикл професійної та практичної підготовки

Дипломатичний протокол та етикет

Вступ до фаху

Теорія держави і права

Історія дипломатії

Культурна дипломатія міжнародних відносин

Іноземна мова перша (1 курс) 

Іноземна мова перша (2 курс) 

Основи світової політики

Країнознавство

Історія та теорія міжнародних відносин

Міжнародне дипломатичне та консульське право

Міжнародні відносини та світова політика

Суспільна географія

Політологія

Міжнародна інформаційна політика

Світова економіка та міжнародні економічні відносини

Зовнішня політика України

Основи геополітики та геостратегії

Міжнародні політичні комунікації

Україна в світовій політиці

Інформаційні війни та спеціальні інформаційні операції (англійською мовою)

Іноземна мова спеціальності (3 курс)

Іноземна мова спеціальності (4 курс)

Сучасні тенденції світової політики (англійською мовою)

Аналіз та прогнозування зовнішньої політики

Зовнішня політика провідних країн світу (англійською мовою)

Практика (ознайомча, навчальна, виробнича, переддипломна)

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Лідерство та міжнародні комунікації

Краудсорсинг соціально-політичних студій

Практикум дипломатичної та консульської служби

Іноземна мова друга (іспанська) (2 курс)
Іноземна мова друга (іспанська) (3 курс)
Іноземна мова друга (іспанська) (4 курс)

Іноземна мова друга (італійська) (3 курс)
Іноземна мова друга (італійська) (4 курс)

Практикум міжнародних організацій (3 курс)

Практикум міжнародних організацій (4 курс)

Конфліктологія та теорія переговорів

Рада Європи: політико-правовий механізм співробітництва

Інформаційна безпека у МВ