Київ, Є.Коновальця 36

Кафедра міжнародних відносин

Кафедра міжнародних відносин

Силабуси ОК ОПП

Силабуси ОК ОПП «Міжнародні відносини» 2022-2023 н.р.

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

1. Цикл загальної підготовки

Історія культури

Історія України

Соціальні комунікації

Українська мова

Етнографія

Філософія

Психологія

Охорона праці та екологічна безпека

Основи трудового права і підприємницької діяльності

2. Цикл професійної та практичної підготовки

Основи дипломатії та дипломатичної роботи

Історія та теорія міжнародних відносин

Культурна дипломатія

Міжнародне публічне право

Країнознавство

Світова політика та транснаціональні відносини

Суспільна географія

Глобалізація та європейська інтеграція

Політологія

Державний брендинг в міжнародних відносинах

Міжнародні політичні комунікації

Світова економіка та міжнародні економічні відносини

Україна в світовій політиці

Геополітика та геостратегія

Крос-культурний менеджмент

Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

 

Студентам