Київ, Є.Коновальця 36

Кафедра міжнародних відносин

Кафедра міжнародних відносин

ТИЖДЕНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НА ФАКУЛЬТЕТІ PR, ЖУРНАЛІСТИКИ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ

На факультеті ПР, журналістики та кібербезпеки, зокрема на кафедрі міжнародних відносин пройшов тиждень академічної доброчесності.

 

 

Протягом тижня студенти кафедри міжнародних відносин відвідали чотири зустрічі, присвячені академічній доброчесності, на яких ознайомилися з такими темами : «Кодекси честі: кодекс академічної доброчесності КНУКіМ»,«Академічна доброчесність у наукових дослідженнях»,«Нові можливості програми ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр. Ключовий напрям КА1 – Навчальна мобільність».

 

 

 

Академічна доброчесність в своїй основі базується на згоді усіх учасників академічного процесу здобуття освіти дотримуватися встановлених правил та неухильно виконувати покладені на них обов’язки.

 

 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
▪️самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
▪️посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
▪️дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
▪️надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

 

 

 

 

Доброчесність є необхідною і важливою складовою будь-якого прозорого здобуття знань – як доброчесність з боку викладача, так і здобувача вищої освіти. Академічні спільноти доброчесності встановлюють чіткі й прозорі очікування, стандарти для підтримання справедливості у стосунках між здобувачами вищої освіти, викладачами та адміністративним персоналом.

Здобувачі освіти й викладачі КНУКіМ мають змогу пройти курс доброчесності на Прометеусі, де по завершенню отримують сертифікати. Таким чином набуваючи статусу єдиного виконавця власних ідей.

Студенти кафедри міжнародних відносин висловлюють вдячність нашому факультету ПР, журналістики та кібербезпеки за організацію даного заходу та отриманні знання, які неодмінно стануть в нагоді в подальшому навчанні.

 

Студентам