Київ, Є.Коновальця 36

Кафедра міжнародних відносин

Кафедра міжнародних відносин

291 "Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії"

Інформаційне забезпечення ОПП

Навчальні плани

Силабуси ОК ОПП

Силабуси освітніх компонент ОПП «Міжнародні відносини» 2022-2023 н.р.

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

1. Цикл загальної підготовки

Історія культури

Історія України

Соціальні комунікації

Українська мова

Етнографія

Філософія

Психологія

 
 

2. Цикл професійної та практичної підготовки

Дипломатичний протокол та етикет

Вступ до фаху

Теорія держави і права

Основи дипломатії та дипломатичної роботи

Історія та теорія міжнародних відносин

Іноземна мова перша (1 курс) 

Іноземна мова перша (2 курс) 

Культурна дипломатія

Міжнародне публічне право

Країнознавство

Світова політика та транснаціональні відносини

Суспільна географія

Глобалізація та європейська інтеграція

Політологія

Державний брендинг в міжнародних відносинах

Міжнародні політичні комунікації

Світова економіка та міжнародні економічні відносини

Україна в світовій політиці

Геополітика та геостратегія

Крос-культурний менеджмент

Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах

Іноземна мова спеціальності (3 курс)

Іноземна мова спеціальності (4 курс)

Сучасні тенденції міжнародних відносин (англійською мовою)

Аналіз та прогнозування зовнішньої політики

Зовнішня політика провідних країн світу (англійською мовою)

Практика (ознайомча, навчальна, виробнича, переддипломна)

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Лідерство та міжнародні комунікації

Краудсорсинг соціально-політичних студій

Практикум дипломатичної та консульської служби

Іноземна мова друга (іспанська) (2 курс)
Іноземна мова друга (іспанська) (3 курс)
Іноземна мова друга (іспанська) (4 курс)

Іноземна мова друга (італійська) (4 курс)

Практикум міжнародних організацій (3 курс)

Практикум міжнародних організацій (4 курс)

Конфліктологія та теорія переговорів

Рада Європи: політико-правовий механізм співробітництва

Інформаційна безпека у МВ

Освітньо-професійні програми

Читати далі
ОПП «Міжнародні відносини» 2018
Читати далі
ОПП «Міжнародні відносини» 2019
Читати далі
ОПП «Міжнародні відносини» 2020
Читати далі
ОПП «Міжнародні відносини» 2021
Читати далі
ОПП «Міжнародні відносини» 2022
Читати далі
Проєкт ОПП «Міжнародні відносини» 2023
Попередній
Далі

Інформація про гаранта та членів проєктної групи

Гарант

Проєктна група

Костиря Інна
Олександрівна

Білецька Оксана Олександрівна

Міщенко Алла
Борисівна

Рецензії та відгуки на ОПП

Читати далі
Надоленко Г.О.
Читати далі
Лікарчук Н.В.
Читати далі
Земзюліна Н.І.
Читати далі
Магда Є.В.
Читати далі
Ходос О.В.
Читати далі
Крайній К.К.
Попередній
Далі

Пропозиції

Зауваження, пропозиції, рекомендації та побажання щодо удосконалення ОПП «Міжнародні відносини» першого (бакалаврського) рівня освіти надсилати гаранту програми Костирі Інні Олександрівні на електронну пошту: prorectorknukim@gmail.com.
Або пропонуємо заповнити форму для пропозицій щодо вдосконалення ОПП «Міжнародні відносини»  першого (бакалаврського) рівня освіти.

Студентам